شما از نسخه قديمي مرورگر اينترنت اکسپلورر استفاده ميکنيد، اين کار کامپيوتر شما را در معرض خطر برنامه‌هاي مخرب قرار ميدهد، همچنين توانايي استفاده از برخي امکانات اين سايت را از دست ميدهيد.

براي امنيت بيشتر و استفاده بهتر از امکانات سايت از يکي از مرورگرهاي فايرفاکس، کروم، سافاري استفاده کنيد و يا مرورگر خود را بروز کنيد

X
مطالب


دُعاى مُجير
 دعائيست رفيع الشأن مروىّ از حضرت رسول‏صلى الله عليه وآله جبرئيل براى آن حضرت آورد در وقتى كه در مقام ابراهيم‏عليه السلام مشغول بنماز بود و كفعمى در بلد الأمين و مصباح اين دعا را ذكر كرده و در حاشيه آن اشاره به فضيلت آن نموده از جمله فرموده هر كه اين دعا را در ايّام البيض ماه رمضان بخواند گناهانش آمرزيده شود اگر چه بعدد دانه‏هاى باران و برگ درختان و ريگ بيابان باشد و براى شفاء مريض و قضاء دين و غنا و توانگرى و رفع غم خواندن آن نافع است و دعا اين است:
 
 سُبْحانَكَ يا اَللَّهُ، تَعالَيْتَ يا رَحْمنُ، اَجِرْنا مِنَ النَّارِ يا مُجيرُ، سُبْحانَكَ‏
منزهى اى خدا برترى تو اى بخشنده پناه ده ما را از آتش اى پناه ده منزهى‏
 يا رَحيمُ، تَعالَيْتَ يا كَريمُ، اَجِرْنا مِنَ النَّارِ يا مُجيرُ، سُبْحانَكَ يا مَلِكُ،
اى مهربان برترى تو اى كريم پناه ده ما را از آتش اى پناه ده منزهى اى پادشاه‏
 تَعالَيْتَ يامالِكُ، اَجِرْنا مِنَ النَّارِ. يامُجيرُ، سُبْحانَكَ ياقُدُّوسُ، تَعالَيْتَ ياسَلامُ،
برترى تو اى مالك پناه ده ما را از آتش اى پناه ده منزهى اى مبرا از هر عيب برترى تو اى سلامت بخش‏
 اَجِرْنا مِنَ النَّارِ يا مُجيرُ، سُبْحانَكَ يا مُؤْمِنُ، تَعالَيْتَ يا مُهَيْمِنُ، اَجِرْنا مِنَ‏
 پناه ده ما را از آتش اى پناه ده منزهى اى امان بخش برتر آمدى اى نگهبان پناه ده ما را از
 النَّارِ يا مُجيرُ، سُبْحانَكَ يا عَزيزُ، تَعالَيْتَ ياجَبَّارُ، اَجِرْنا مِنَ النَّارِ
آتش اى پناه ده منزهى اى نيرومند برتر آمدى اى با جبروت و عظمت پناه ده ما را از آتش‏
 يا مُجيرُ، سُبْحانَكَ يا مُتَكَبِّرُ، تَعالَيْتَ يا مُتَجَبِّرُ، اَجِرْنا مِنَ النَّارِ يا مُجيرُ،
اى پناه ده منزهى اى داراى بزرگى و كبرياء برتر آمدى اى صاحب جلال و شوكت پناه ده ما را از آتش اى پناه ده‏
 سُبْحانَكَ يا خالِقُ، تَعالَيْتَ يا بارِئُ، اَجِرْنا مِنَ النَّارِ يا مُجيرُ، سُبْحانَكَ‏
 منزهى اى آفريننده برتر آمدى اى پديد آرنده پناه ده ما را از آتش اى پناه ده منزهى‏
 يا مُصَوِّرُ، تَعالَيْتَ يا مُقَدِّرُ، اَجِرْنا مِنَ النَّارِ يا مُجيرُ، سُبْحانَكَ يا هادى‏،
اى صورت ده برتر آمدى اى اندازه‏گير كارها پناه ده ما را از آتش اى پناه ده منزهى اى راهنما
 تَعالَيْتَ ياباقى‏، اَجِرْنا مِنَ النَّارِ. يامُجيرُ، سُبْحانَكَ يا وَهَّابُ، تَعالَيْتَ يا تَوَّابُ،
برتر آمدى اى باقى پناه ده ما را از آتش اى پناه ده منزهى اى بخشنده برتر آمدى اى توبه‏پذير
 اَجِرْنا مِنَ النَّارِ يا مُجيرُ، سُبْحانَكَ يا فَتَّاحُ، تَعالَيْتَ يا مُرْتاحُ، اَجِرْنا مِنَ‏
پناه ده ما را از آتش اى پناه ده منزهى اى گشاينده برتر آمدى اى آسايش بخش پناه ده ما را از
 النَّارِ يامُجيرُ، سُبْحانَكَ يا سَيِّدِى‏، تَعالَيْتَ يا مَوْلاىَ، اَجِرْنا مِنَ النَّارِ يا مُجيرُ،
آتش اى پناه ده منزهى تو اى آقاى من برترى تو اى سرور من پناه ده ما را از آتش اى پناه ده‏
 سُبْحانَكَ يا قَريبُ، تَعالَيْتَ يا رَقيبُ، اَجِرْنا مِنَ النَّارِ يا مُجيرُ، سُبْحانَكَ‏
منزهى تو اى نزديك برترى تو اى مراقب اعمال بندگان پناه ده ما را از آتش اى پناه ده منزهى‏
 يا مُبْدِئُ، تَعالَيْتَ يا مُعيدُ، اَجِرْنا مِنَ النَّارِ يا مُجيرُ، سُبْحانَكَ يا حَميدُ،
اى آغاز كن آفرينش برتر آمدى اى بازگرداننده پناه ده ما را از آتش اى پناه ده منزهى اى پسنديده‏
 تَعالَيْتَ يا مَجيدُ، اَجِرْنا مِنَ النَّارِ يا مُجيرُ، سُبْحانَكَ يا قَديمُ، تَعالَيْتَ يا
برتر آمدى اى ستوده پناه ده ما را از آتش اى پناه ده منزهى تو اى ديرينه برترى تو اى‏
 


نمایش ۱ - ۱ از ۷ نتیجه

چاپ
میانگین (0 آرا)